Xử lý phương tiện giao thông đường bộ hết hạn sử dụng, quá hạn kiểm định

Tin tức chung

đăng lúc

15/04/2020

QNP - Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh tại Công văn số 6613/UBND-GT1 ngày 20-10-2016 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc “xử lý phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định”,

Sở Giao thông Vận tải thông báo các phương tiện hết niên hạn sử dụng năm 2015, ngừng lưu hành từ ngày 01-01-2016 và các phương tiện sắp hết niên hạn sử dụng năm 2016, sẽ ngừng lưu hành từ ngày 01-01-2017 (có danh sách kèm theo).

 

 

Sẽ xử lý nghiêm lái xe điều khiển phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định

 

Sở Giao thông Vận tải đề nghị Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Ninh, Trung tâm Thông tin tỉnh căn cứ danh sách trên thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết chấp hành nghiêm Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Giao Thanh tra Sở Giao thông Vận tải chủ động phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh, chú trọng khu vực ngoài đô thị, nông thôn; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm lái xe (kể cả chủ xe) điều khiển phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định; tiến hành thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển kiểm soát theo quy định đối với phương tiện vi phạm hết niên hạn sử dụng; tổng hợp các kết quả kiểm tra, xử lý phương tiện giao thông đường bộ báo cáo về Sở Giao thông Vận tải theo quy định.

Công ty Cổ phần đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh rà soát trên trang http://www.vr.org.vn/ptpublicweb/quahankd.aspx của Cục đăng kiểm Việt Nam để kiểm tra chặt chẽ các phương tiện đến đăng kiểm định kỳ, nếu phát hiện phương tiện đã hết niên hạn sử dụng, dừng kiểm định và phối hợp với cơ quan chức năng xử lý thu hồi giấy chứng nhận đăng ký và biển kiểm soát theo quy định pháp luật./.