THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Địa điểm: Quảng Ninh

Diện tích: 10.629 m2

Tổng mức đầu tư:

Hotline: 1900 561 252

Trở thành đối tác phát triển: 200 + xe

Hạng mục đầu tư: Cho thuê Kiot, phát triển nhà hàng khách sạn những địa điểm du lịch, quảng bá

CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE QUẢNG NINH

Số 354 - Đường Hạ Long - Phường Bãi Cháy - TP Hạ Long - Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.846.423

Email: info@benxequangninh.vn