Thông Báo tạm hoãn thời gian tổ chức Đại Hội cổ đông thường niên năm 2019

Quan hệ cổ đông

đăng lúc

14/04/2020

Kính gửi: Các quý cổ đông Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh

Kính gửi: Các quý cổ đông Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh

 

        Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26/ 11/2014; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh. Đến hết tháng 4/2019 công ty phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

       Tuy nhiên do điều kiện thời gian để Ban điều hành Công ty tập trung hoàn thiện hồ sơ xin phê duyệt quy hoạch, quy mô, lập dự án tổng mức đầu tư của dự án khu văn phòng, khách sạn, dịch vụ tổng hợp tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long và dự án bến xe khách Móng Cái mới để phù hợp với chủ trương lập quy hoạch đã được UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo. Đồng thời để đảm bảo hiệu quả trong quá trình đầu tư của Công ty, lợi ích cao nhất cho cổ đông và người lao động..

        Công ty đã báo cáo Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Ninh, và đã được Sở chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội tại công văn số 250/KHĐT-ĐKKD ngày 16/4/2019. Công ty sẽ tổ chức Đại hội trước ngày 30/6/2019, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông sau khi các tài liệu phục vụ Đại hội chuẩn bị xong.

        Trân trọng cảm ơn.