Chia tay các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt Công ty TNHH1TV Bến xe - Bến tàu Quảng Ninh

Tin nội bộ

đăng lúc

15/04/2020

Ngày 05/01/2017. Công ty cổ phần Bến xe Quảng Ninh đã tổ chức buổi chia tay ấm áp cho đồng chí Dương Đức Quang và đồng chí Nguyễn Thị Nguyên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Công ty TNHH1TV Bến xe - Bến tàu Quảng Ninh (nay là công ty cổ phần Bến xe Quảng Ninh) về nghỉ hưu theo chế độ.

Thay mặt Công ty, ông Vũ Phi Hổ - Chủ tịch HĐQT, ông Võ Xuân Thanh - Tổng giám đốc phát biểu và ghi nhận những công lao, thành quả xây dựng công ty của các đồng chí trong thời gian qua. Chúc các đồng chí và gia đình mạnh khỏe và tiếp tục có những ý kiến tham gia quý báu cho sự phát triển công ty.

Ông Vũ Phi Hổ - Chủ tịch HĐQT tặng hoa cho đồng chí Dương Đức Quang

Ông Vũ Phi Hổ - Chủ tịch HĐQT tặng hoa cho đồng chí Dương Đức Quang

Ông Võ Xuân Thanh - Tổng giám đốc tặng hoa cho đồng chí Nguyễn Thị Nguyên