Nhằm thuận tiện cho khách hàng đi tuyến Bãi Cháy, Quảng Ninh đi bến xe các tỉnh. Chúng tôi giới thiệu các nhà xe chạy tuyến Bãi Cháy, Quảng Ninh đi bến xe các tỉnh. Bến Xe Bãi Cháy, Quảng Ninh đi bến xe các tỉnh. Các xe khách từ Bãi Cháy, Quảng Ninh đi bến xe các tỉnh. Vé xe Bãi Cháy, Quảng Ninh đi bến xe các tỉnh. Số điện thoại xe Bãi Cháy, Quảng Ninh đi bến xe các tỉnh.

Địa chỉ: 17 Đường 279, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3846 410


Bảng thông báo giá vé - luồng tuyến hoạt động thường ngày

 

STT Tuyến đường Loại xe Giá vé (đồng) Thời gian hoạt động
  Nội tỉnh      
1 Bãi Cháy – Quảng Yên 12 - 30   Từ 6h - 7h (20 đến 25 phú/chuyến)
2 Bãi Cháy – Uông Bí 12 - 30   Từ 8h – 17h (20 – 25 phút/chuyến)
3 Bãi Cháy - Đông Triều 25   Từ 8h – 17h (30 phút/chuyến)
  Liên Tỉnh      
4 Bãi Cháy – Hải Phòng 12 - 25   Ghép xe Hà Nội
5 Bãi Cháy – Hải Dương 12 - 25  
6 Bãi Cháy – Hà Nội (CLC) 25 - 35   Từ 5h45 – 18h (15 phút/ chuyến)
7 Bãi Cháy – Lương Yên 16 - 25   Từ 5h45 – 13h30 (20 phút/chuyến)
8 Bãi Cháy – Mỹ Đình 16 - 25   Từ 5h45 – 18h (30 phút/chuyến)
9 Bãi Cháy – Hoà Bình 29   5h30; 13h; 14h
10 Bãi Cháy – Thái Nguyên 25 - 35   6h; 7h; 13h; 14h
11 Bãi Cháy – Bắc Ninh 45   12h20
12 Bãi Cháy – Thái Bình 16 - 25   Từ 5h30 đến 16h30 (30 phút/ chuyến)
13 Bãi Cháy – Nam Định 25 - 35   6h; 6h30; 7h30; 8h30; 10h15; 11h15; 12h30; 13h15
14 Bãi Cháy – Bắc Giang 25   7h – 14h (30 phút/chuyến)
45   Chũ: 8h30; Sơn Động: 10h30
15 Bãi Cháy – Sài Gòn 55   7h (thứ 4-5-6- chủ nhật)
16 Bãi Cháy – Ninh Thuận 55   Nt (như trên)
17 Bãi Cháy – Nha Trang 55   Nt
18 Bãi Cháy – Bình Định 55   Nt
19 Bãi Cháy – Quảng Ngãi 55   Nt
20 Bãi Cháy - Đà Nẵng 55   Nt
21 Bãi Cháy - Huế 55   Nt
22 Bãi Cháy – Quảng Bình 55   Nt
23 Bãi Cháy - Hà Tĩnh 55   Nt
24 Bãi Cháy - Vinh 55   Nt
25 Bãi Cháy - Thanh Hoá 55   Nt
26 Bãi Cháy - Ninh Bình 55   Nt

Liên hệ Bến Xe Bãi Cháy - Hạ Long
Địa chỉ: 17 Đường 279, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3846 410