Thông báo và giới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tịch HĐQT

Tin nội bộ

đăng lúc

15/04/2020

Thông giới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tịch HĐQT

Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh trân trọng thông báo và giới thiệu chữ ký của ông Vũ Phi Hổ là chủ tịch HĐQT công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh từ ngày 22/12/2016. Chi tiết tại tài liệu đính kèm.