sơ đồ tổ chức

Tin nội bộ

đăng lúc

15/04/2020

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Ninh hiện nay có tổng số cán bộ, viên chức, người lao động  là  111 người.

    Bộ máy gồm: Lãnh đạo Văn phòng (01 Tổng Giám Đốc, 01 Chánh văn phòng, 04 Trưởng phòng) và 10 đơn vị trực thuộc (09 Trưởng bến, Bến xe khách Bãi Cháy, Bến xe khách Bình Liêu, Bến xe khách Tiên Yên, Bến xe khách Móng Cái, Bến xe khách Mông Dương, Bến xe khách Cửa Ông, Bến xe khách Cái Rồng, Bến xe khách Quảng Yên, Bến xe khách Uông Bí, bãi đỗ xe Đông Triều). 

    Ông Nguyễn Văn Chi - Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần bến xe Quảng Ninh.

  

     Sơ đồ tổ chức, bộ máy:

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC, BỘ MÁY