Công bố quyết định bổ nhiệm giám đốc

Quan hệ cổ đông

đăng lúc

14/04/2020

Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh vừa bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Chi làm Tổng giám đốc điều hành mới theo Nghị quyết số 101/NQ-HĐQT ngày 13/6/2017 của Hội đồng quản trị

Ông: Nguyễn Văn Chi Sinh ngày 11/04/1981, là Cử nhân kinh tế. Ông đã trải qua nhiều nơi làm việc với các chức vụ khác nhau. Từ năm 2003-2009 làm nhân viên, Trưởng phòng tư vấn công ty cổ phần nghiên cứu và tư vấn tài chính Ficore. Từ năm 2009-2010 làm Kế toán trưởng Công ty TNHH Sản xuất Phúc Lâm. Từ năm 2010-2012 làm Giám đốc công ty cổ phần xuất nhập khẩu và thương mại Vinatraco. Từ năm 2013-2016 làm Phó tổng giám đốc, kiêm kế toán trưởng công ty cổ phần khoáng sản Bắc Cạn. Ngày 19/6/2017 Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh đã làm lễ công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Chi làm tổng giám đốc điều hành theo Nghị quyết số 101/NQ-HĐQT ngày 13/6/2017 của Hội đồng quản trị.

Ông Vũ Phi Hổ - Chủ tịch HĐQT trao quyết định và tặng hoa cho ông Nguyễn Văn Chi

Ông Nguyễn Văn Chi cảm ơn HĐQT, Chủ tịch HĐQT Vũ Phi Hổ đã tín nhiệm bổ nhiệm ông giữ chức Tổng giám đốc. Ông coi đây là vinh dự đồng thời là trọng trách trước Ban lãnh đạo và người lao động Công ty. Ông hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Văn Chi phát biểu trong lễ công bố quyết định

 

Phí Ngọc Huy